Học Tiếng Nhật

Đang xây dựng nội dung……

 

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT CÙNG VCS

NỘI DUNG KHÓA HỌC

N4

Tiếng Nhật và các kỹ năng 

Level 01 N4

Đang xây dựng nội dung….
  • 1
  • 2

N4

Tiếng Nhật và các kỹ năng 

Level 01 N4

Đang xây dựng nội dung….
  • 1
  • 2

Các hoạt động ngoại khóa

DỰ ÁN NHÓM

Bên cạnh các giáo trình học thuật, học viên cũng sẽ có cơ hội thực tập những kỹ năng mềm, bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tranh luận và kỹ năng thuyết trình thông qua các bài tập hay dự án nhóm trên lớp.

DỰ ÁN NHÓM

Bên cạnh các giáo trình học thuật, học viên cũng sẽ có cơ hội thực tập những kỹ năng mềm, bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tranh luận và kỹ năng thuyết trình thông qua các bài tập hay dự án nhóm trên lớp.

DỰ ÁN NHÓM

Bên cạnh các giáo trình học thuật, học viên cũng sẽ có cơ hội thực tập những kỹ năng mềm, bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tranh luận và kỹ năng thuyết trình thông qua các bài tập hay dự án nhóm trên lớp.

Tin tức & Sự kiện

SỰ KIỆN VCS

Kiểm tra trình độ tiếng Nhật trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Nhật hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ VC Japanese

Hãy để lại thông tin, Cố vấn học tập của VC Japanese sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

TRẦN THỊ NHÃ THỤC

ĐH Luật Hà Nội 

Đang xây dựng nội dung…

XEM THÊM

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

Trưởng phòng Phát triển KD VCS Hà Nội 

Đang xây dựng nội dung…

XEM THÊM

ĐINH BẢO AN

ĐH Luật Hà Nội 

Đang xây dựng nội dung….

XEM THÊM

Các khóa học khác