NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH HỌC KHÓA GIẢI ĐỀ N3 (Học 2356)
Buổi thứ Ngày Nội dung Kỹ năng
1
Moji Goi + Ngữ pháp
Chữa đề Moji Goi 1,2 + Ngữ pháp 1
2 Chữa đề Moji Goi 3,4 + Ngữ pháp 2
3 Chữa đề Moji Goi 5,6 + Ngữ pháp 3
4
Đọc hiểu
Chữa đề Đọc hiểu số 1
5 Chữa đề Đọc hiểu số 1
6 Chữa đề Đọc hiểu số 1
7
Nghe
Chữa đề nghe số 1
8 Chữa đề nghe số 2
9 Chữa đề nghe số 3
10
Thi thử
Chữa đề Moji Goi + Ngữ pháp 1
Đề Đọc hiểu 1 + Nghe 1: xem chữa bài trên video
11 Chữa đề Đọc hiểu 2
Đề Moji Goi Ngữ pháp 2 + Nghe 2: xem chữa bài trên video
Chữa đề Nghe 3
Đề Đọc hiểu 3 + Moji Goi Ngữ pháp 3: xem chữa bài trên video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra trình độ tiếng Nhật trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Nhật hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ VC Japanese

Hãy để lại thông tin, Cố vấn học tập của VC Japanese sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
Facebook 0949999295 Tải tài liệu luyện
thi Tiếng Nhật
Kiểm tra trình độ
Đăng ký ngay